Autoportret

Sentymentalny street art Portugalii

Co myślimy o obywatelach słonecznej Portugalii? Radośni, zrelaksowani Południowcy? Jednak street art Portugalii portretuje ich osobowość w całkowicie inny sposób. Poniższy fragment wiersza lizbońskiego poety również pokazuje melancholijny charakter Portugalczyków.

Álvaro de Campos
Tabakonista

Jestem niczym.
Zawsze będę niczym.
Nie mogę chcieć być niczym.
Oprócz tego, mam w sobie wszystkie sny świata.

W języku portugalskim istnieje słowo, którego nie można bezpośrednio przetłumaczyć ma żaden inny język – saudade. Jeśli kiedykolwiek czuliście tęsknotę za minioną chwilą a jednocześnie wdzięczność i dumę, że mogliście ją przeżyć – to właśnie było saudade. Melancholia towarzyszyła żeglarzom-odkrywcom wypływającym w poszukiwaniu nowych światów. Rodzinom, czekającym na ich powrót. Muzykom fado1 z Alfamy. Czuł ją Fernando Pessoa2 o wielu osobowościach. Emigranci powracający do kraju po utracie swoich majątków w dawnych koloniach. Ofiary reżimu Salazara3. Słońce Portugalii przyćmiewa emocje ale saudade jest wypisane na miejskich murach i drzwiach w bardzo nietypowy sposób. Jednak street art Portugalii pokazuje nieoczywisty wpływ historii i subtelne cechy charakteru mieszkańców.

Tłumaczenia tekstów graffiti
 • The traveler recognizes the little that is his, discovering the much he has not had and will never have. 
  Podróżnik rozpoznaje niewielką część dla siebie, odkrywając jak wiele nie miał i nigdy mieć nie będzie.
 • Contento-me com pouco, mas desjo muito.
  Mało rzeczy mnie zadowala, ale pragnę wielu.
 • Wherever you go, whatever you do, whoever you are, you are under surveillance.
  Gdziekolwiek idziesz, cokolwiek robisz, kimkolwiek jesteś, jesteś pod obserwacją.
 • Abre los olhos.
  Otwórz oczy.
 • O Senhor, filho de Lisboa.
  Pan, syn Lizbony.
 • Quando for grande, quero ser feliz.
  Kiedy dorosnę, chcę być szczęśliwy.
 • Sozinhos vamos rapido, juntos vamos longe.
  W pojedynkę idziemy szybko, razem idziemy daleko.

Więcej o architekturze Portugalii w pozostałych galeriach.


Przypisy:

1Gatunek muzyczny nazywany Portugalskim Bluesem.
2Jeden z najwybitniejszych portugalskich poetów, publikował pod wieloma pseudonimami.
3Portugalski polityk, premier, twórca tzw. Nowego Państwa (pt. Estado Novo), w którym sprawował władzę dyktatorską typu faszystowskiego do 1974.